Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Moduł I - Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2014-2015


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-15629-13/PP/14; 2014-08-18

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 275/2014 do zlecenia 197/2014


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 216/2014 z dnia 22.09.2014


go to zlecenie