Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pradaxa, dabigatran etexilate, kapsułki twarde, 110 mg EAN 5909990641260; Pradaxa, dabigatran etexilate, kapsułki twarde, 150 mg EAN 5909990887453;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-342/JM/14; 2014-09-16

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 226/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 226/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 226/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 226/2014
pdfAnaliza minimalizacji kosztów do zlecenia 226/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 listopada 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 226/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 322/2014 do zlecenia 226/2014
  pdf 01SRP 323/2014 do zlecenia 226/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 238/2014 do zlecenia 226/2014


  go to zlecenie