Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fostex Nexthaler, Beclometasoni dipropionas anthydricus Formoteroli fumaras dihydricus, proszek do inhalacji, 100 mikrogramów/dawkę, 120 dawek, EAN 5909991037031;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-53(1)/MR/14; 2014-10-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 235/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 235/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 235/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 235/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 235/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 grudnia 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 235/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 355/2014 do zlecenia 235/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 253/2014 do zlecenia 235/2014


  go to zlecenie