Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adempas (riocyguat), tabl. powl. 0,5 mg; 42 tabl. powl. Kod EAN: 5908229300305, Adempas (riocyguat), tabl. powl. 1 mg; 42 tabl. powl. Kod EAN: 5908229300336, Adempas (riocyguat), tabl. powl. 1,5 mg; 42 tabl. powl. Kod EAN: 5908229300367, Adempas (riocyguat), tabl. powl. 2 mg; 42 tabl. powl. Kod EAN: 5908229300398, Adempas (riocyguat), tabl. powl. 2,5 mg; 42 tabl. powl. Kod EAN: 5908229300428, w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-16(3)/JOS/14; 2014-10-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 238/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 238/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 238/2014
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 238/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 238/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 238/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 grudnia 2014r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 238/2014

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 363/2014 do zlecenia 238/2014
  pdf 01SRP 364/2014 do zlecenia 238/2014
  pdf 01SRP 365/2014 do zlecenia 238/2014
  pdf 01SRP 366/2014 do zlecenia 238/2014
  pdf 01SRP 367/2014 do zlecenia 238/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 261/2014 do zlecenia 238/2014


  go to zlecenie