Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań , 40 mg, 2 amp.-strz. (+2 gazik.), EAN 5909990005055 we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna, w ramach programu lekowego "leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna adalimumabem (chLC)(ICD-10 K 50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-72/BRB/12; 16.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 103/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 103/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 103/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 103/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 02/2013 do zlecenia 103/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 2/2013 do zlecenia 103/2012


go to zlecenie