Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań , 40 mg, 2 amp.-strz. (+2 gazik.), EAN 5909990005055 we wskazaniu: w ramach programu lekowego "leczenie ciężkiej łuszczycy plackowatej adalimumabem (ICD 10: L40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-80/BRB/12; 25.10.202

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 105/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza Kliniczna do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 105/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 105/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 24/2013 do zlecenia 105/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 11/2013 do zlecenia 105/2012


go to zlecenie