Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-MD-L-62-2479-74/AS/12; 8.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 001/2013 z dnia 07.01.2013


go to zlecenie