Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga (regorafenib) tabletki powlekane 40 mg, we wskazaniu raka jelita grubego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 ust. 1 ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-17184-1/AL./12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 132/2012 do zlecenia 109/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 122/2012 do zlecenia 109/2012


go to zlecenie