Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zytiga (octan abirateronu), tabl.,250 mg, 120 szt., EAN 590990896363 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C-61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-314/ISU/12; 15.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 113/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna - uzupełnienie do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 113/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 113/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07 maj 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 113/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 71/2013 do zlecenia 113/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 51/2013 do zlecenia 113/2012


go to zlecenie