Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 250 mg, 50 tabletek, EAN 5909990935956;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 500 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936052;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 750 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936151;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 1000 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936250

Postępowanie umorzone pismem MZ z dnia 3.01.2013 znak pisma: MZ-PLR-460-14222-6/JA/12

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-4/JA/12; 06.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


go to zlecenie