Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levodopum + Benserazidum; Levodopum + Carbidopum we wskazaniu: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.512.2015.2.ISU; 2015-12-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadnośc dalszego finansowania

go to zlecenie