Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego projektu kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego

Wskazanie:

kompleksow opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PL.50.26.2016.MK; 28.06.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 75/2016 do zlecenia 152/2016
(Dodano: 01.08.2016 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 46/2016 do zlecenia 152/2016
(Dodano: 9.08.2016 r.)

go to zlecenie