Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Meladynine, methoxsalenum, roztwór, (0,1%; 0,3%; 0,75%); Meladynine, methoxsalenum, płyn, (0,3%; 0,75%), we wskazaniach: bielactwo; kontaktowe zapalenie skóry, w tym: alergiczne i niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry; liszaj twardzinowy i zanikowy; łuszczyca, w tym: łuszczyca pospolita, łuszczyca krostkowa, łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw; łysienie plackowate; przyłuszczyca plackowata wieloogniskowa; rogowiec skóry stóp i dłoni; twardzinaukładowa, w tym: postać uogólniona i ograniczona; ziarniniak obrączkowaty

Wskazanie:

bielactwo; kontaktowe zapalenie skóry, w tym: alergiczne i niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry; liszaj twardzinowy i zanikowy; łuszczyca, w tym: łuszczyca pospolita, łuszczyca krostkowa, łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw; łysienie plackowate; przyłuszczyca plackowata wieloogniskowa; rogowiec skóry stóp i dłoni; twardzinaukładowa, w tym: postać uogólniona i ograniczona; ziarniniak obrączkowaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.44.2018.AP; 05.01.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 27/2018 do zlecenia 1/2018
(Dodano: 03.04.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 26/2018 do zlecenia 1/2018
(Dodano: 17.04.2018 r.)

go to zlecenie