Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 10 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305079; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 80 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991304973; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305178, we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.152.2018.4.PB; PLR.4600.151.2018.4.PB; PLR.4600.150.2018.4.PB; 16.03.2018

Pismami z dn. 30.04.2018 r. znaki: PLR.4600.150.2018.9.KW, PLR.4600.151.2018.8.KW, PLR.4600.152.2018.11.KW zawieszono postępowanie.
Pismami z dn. 21.05.2018 r. (data wpłwu do AOTMiT), znaki: PLR.4600.150.2018.10.KW, PLR.4600.151.2018.9.KW, PLR.4600.152.2018.12.KW podjęto postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 58/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 58/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 58/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 58/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 58/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 58/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 czerwca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 58/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 58, analiza OT.4330.6.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Valarox (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Tomaž Indihar
  KRKA-Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: nieprzedstawienia w AWA wyników z badania Jang 2015 dot. porównania terapii dwuskładnikowej (walsartan i rozuwastatyna) względem monokomponentów.
  Wnioskodawca wskazał, że w wyniku braku badań dotyczących porównania terapii złożonej z walsartanu i rozuwastatyny z terapią skojarzoną z tych samych leków stosowanych oddzielnie, badanie Jang 2015 odzwierciedla efekt farmakologiczny połączenia walsartan+rozuwastatyna i powinno zostać uwzględnione w ocenie analizy klinicznej technologii wnioskowanej.

  Wyjaśnienie: Wyniki badania Jang 2015 nie zostały przedstawione w niniejszej analizie ponieważ monoterapia walsartanem lub rozuwastatyną nie stanowi komparatora dla wnioskowanej technologii medycznej i zdaniem analityków Agencji porównania te nie wnoszą istotnych informacji do ocenianego problemu decyzyjnego. Wnioskowane wskazanie nie dopuszcza ponadto możliwości bezpośredniego przejścia z monoterapii walsartanem lub rozuwastatyną na terapię produktem złożonym ponieważ technologia wnioskowana może być stosowana jedynie u pacjentów, u których uzyskano już odpowiednią kontrolę podczas jednoczesnego stosowania walsartanu lub rozuwastatyny we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: wskazania w AWA różnic pomiędzy populacją docelową a populacją uwzględnioną w badaniu FOCUS (populacja po zawale serca) uwzględnionym w ramach AWA. Wnioskodawca zaznaczył, że różnice w charakterystyce pacjentów mogą przełożyć się na większe przestrzeganie zaleceń u pacjentów (compliance) stosujących terapię złożoną z walsartanu i rozuwastatyny. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji dot. nieuwzględnienia przez wnioskodawcę danych z aktualnego obwieszczenia MZ na dzień złożenia wniosku. Wnioskodawca w wyjaśnieniu podał, że zmiany w obwieszczeniu MZ nie wpływają na wnioskowanie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji do nieuwzględnienia udziałów w wyznaczeniu średnich kosztów nowych leków walsartanu i rozuwastatyny, w związku z zaimplementowaniem danych z nieaktualnego obwieszczenia MZ. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji w zakresie braku spójności między analizą kliniczną i analizą wpływu na budżet w zakresie przyjętego komparatora. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 62/2018 do zlecenia 58/2018
  (Dodano: 20.06.2018 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 61/2018 do zlecenia 58/2018
  (Dodano: 04.07.2018 r.)

  go to zlecenie