Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamprene, clofaziminum, kapsułki à 100 mg we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakteriozaa dróg rodnych

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakteriozaa dróg rodnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1508.2018.AK; 21.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 47/2018 do zlecenia 63/2018
(Dodano: 09.05.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 46/2018 do zlecenia 63/2018
(Dodano: 17.05.2018 r.)

go to zlecenie