Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

1) "Inwazyjna diagnostyka przedoperacyjna celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego - umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-EEG"; 2) "Zabieg operacyjny usunięcia ogniska padaczkorodnego (jeden zabieg) ze śródoperacyjnym monitorowaniem EEG tzw. elektrokortykografia z równoczesnym monitorowaniem funkcjonalnym mózgu (MEP, SSEP, BAEP), wzbudzeniowo funkcja mowy", we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2), jako świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1235187.JCM; 13.04.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.430.7.2018
(Dodano: 03.12.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 128/2018 do zlecenia 72/2018
(Dodano: 06.12.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 126/2018 do zlecenia 72/2018
(Dodano: 18.12.2018 r.)

go to zlecenie