Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml, we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy gardła dolnego (ICD-10: C12.0) w ramach ratunkowego

Wskazanie:

rak płaskonabłonkowy gardła dolnego (ICD-10: C12.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1851.2018.1.SK; 18.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.21.2018
(Dodano: 12.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 181/2018 do zlecenia 113/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 27/2018 do zlecenia 113/2018
(Dodano: 30.07.2018 r.)

go to zlecenie