Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Caprelsa, vandetanibum, tabletki powlekane, 300 mg, 30 tabl. EAN: 5909990935444; Caprelsa, vandetanibum, tabletki powlekane, 100 mg, 30 tabl. EAN: 5909990935437, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy z zastosowaniem wandetanibu (ICD-10 C73)”

Wskazanie:

leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy z zastosowaniem wandetanibu (ICD-10 C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.548.2018; PLR.4600.549.2018; 13.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 132/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 132/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 132/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 132/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 132/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 132/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 132/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 września 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 132/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.20.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Caprelsa (wandetanib) w ramach programu lekowego: „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy wandetanibem (ICD-10 C73)”
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anhelli Syrenicz

  pdf 01


  Brak uwag do AWA.
  Uwaga dotyczy wyników badań klinicznych uwzględnionych w analizie i dostępności opcji terapeutycznych pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy w Polsce.

  2 Andrzej Lewiński

  pdf 01

  Brak uwag do AWA.
  Uwaga dotyczy wyników badań klinicznych uwzględnionych w analizie i zapisów programu lekowego.
  3 Marek Dedecjus

  pdf 01

  Brak uwag do AWA.
  Uwaga dotyczy zapisów programu lekowego.
  4 Mateusz Hałdaś (Genzyme Europe B.V.)

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1, 2, 8, 9
  Przedłożone wyjaśnienie nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Komentarz do uwagi 3, 4, 5, 6, 7
  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.
  Komentarz do uwagi 10
  Uwaga zasadna, jednakże nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 88/2018 do zlecenia 132/2018
  (Dodano: 26.09.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 86/2018 do zlecenia 132/2018
  (Dodano: 09.10.2018 r.)

  go to zlecenie