Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopag, tabletki à 25 mg, we wskazaniu: wtórna małopłytkowość (ICD-10: D69.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologiii lekowych

Wskazanie:

wtórna małopłytkowość (ICD-10: D69.5)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.863.2018.6.AD; 13.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 202/2018 do zlecenia 133/2018
(Dodano: 09.08.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOpinia OT.422.29.2018
(Dodano: 23.08.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 33/2018 do zlecenia 133/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

go to zlecenie