Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fasenra, benralizumab, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg, 1 amp.-strzyk. 1 ml, EAN: 5000456031516, w ramach programu lekowego: "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10: J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10: J45)"

Wskazanie:

ciężka astma alergiczna IgE zależna (ICD-10: J45.0) oraz ciężka astma eozynofilowa (ICD-10: J45)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.506.2018.15.MB; 24.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 144/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 144/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 144/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 144/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 144/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 października 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 144/2018

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

OT.4331.25.2018

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Fasenra (benralizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J45)”.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Kępiński

pdf 01

Brak uwag do AWA.
Agencja bierze pod uwagę nowe, przedstawione w komentarzu, dowody naukowe.

2.

Krzysztof Kornas

pdf 01

Komentarz do uwagi 1, 2, 3
Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 97/2018 do zlecenia 144/2018
  (Dodano: 11.10.2018 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 93/2018 do zlecenia 144/2018
  (Dodano: 15.10.2018 r.)

  go to zlecenie