Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

177 Lu-DOTATATE, 177 Lu oxodotreotide, roztwór, we wskazaniu: nowotwór złośliwy tarczycy (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór złośliwy tarczycy (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3146.2018.1.AK; 30.07.2018

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.31.2018
(Dodano: 27.08.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 229/2018 do zlecenia 152/2018
(Dodano: 30.08.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 34/2018 do zlecenia 152/2018
(Dodano: 12.09.2018 r.)

go to zlecenie