Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kisqali, ribociclibum, tabletki powlekane, 200 mg, 63 tabl., EAN 5909991336769, w ramach programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem (ICD-10: C50)"

Wskazanie:

rak piersi (ICD-10: C50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1715.2017.2.KWA; 31.08.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 174/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 174/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 174/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 174/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 174/2018
pdfAneks do zlecenia 174/2018
pdfUzupełnienie Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 174/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 174/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 listopada 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 174/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.37.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Kisqali (rybocyklib), w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem (ICD-10 C50)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Bojków

  pdf 01

  Uwaga stanowi powtórzenie wcześniejszych argumentów Wnioskodawcy.
  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA.

  2. Barbara Radecka

  pdf 01

  Brak uwag do AWA.
  Uwaga dotyczy wytycznych klinicznych i wyników badań uwzględnionych w analizie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 120/2018 do zlecenia 174/2018
  (Dodano: 21.11.2018 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 118/2018 do zlecenia 174/2018
  (Dodano: 23.11.2018 r.)

  go to zlecenie