Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rydapt, midostaurin, kapsułki miękkie à 25 mg we wskazaniu: agresywna mastocytoza z obecnością mutacji cKIT D816V (ICD-10: C96.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

agresywna mastocytoza z obecnością mutacji cKIT D816V (ICD-10: C96.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4201.2018.1.AK; 05.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRaport Agencji do zlecenia 176/2018

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 264/2018 do zlecenia 176/2018
(Dodano: 04.10.2018 r.)

pdfOpinia 42/2018 do zlecenia 176/2018
(Dodano: 09.10.2018 r.)

go to zlecenie