Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mylotarg, gemtuzumab ozogamycin, proszek, ampułka à 1 mg/ml, we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa FLT3 (ICD-10: C92.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa FLT3 (ICD-10: C92.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3803.2017.1.AK; 05.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOpinia OT.422.37.2018
(Dodano: 26.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 263/2018 do zlecenia 177/2018
(Dodano: 04.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 43/2018 do zlecenia 177/2018
(Dodano: 09.10.2018 r.)

go to zlecenie