Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, proszek, fiolka à 500 mg, we wskazaniu: steroidozależny zespół nerczycowy (ICD-10: N03.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

steroidozależny zespół nerczycowy (ICD-10: N03.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3610.2018.1.AK; 06.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.38.2018
(Dodano: 26.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 262/2018 do zlecenia 178/2018
(Dodano: 04.10.2018 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 41/2018 do zlecenia 178/2018
(Dodano: 09.10.2018 r.)

go to zlecenie