Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Myalept, metreleptin, iniekcje à 11,3 mg/2,2 ml, we wskazaniu: lipodystrofia Dunningana w przebiegu lipodystrofii o dziedziczeniu dominującym, związanej z mutacją w genie LMNA

Wskazanie:

lipodystrofia Dunningana w przebiegu lipodystrofii o dziedziczeniu dominującym, związanej z mutacją w genie LMNA

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5228.2018.1.PG; 23.11.2018

Pismem z dn. 04.02.2019 r. znak: PLD.46434.5228.2018.5.PG wycofano zlecenie.

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.38.2018
(Dodano: 29.01.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 10/2019 do zlecenia 212/2018
(Dodano: 31.01.2019 r.)

go to zlecenie