Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zasadności wprowadzenia zmian w grupach limitowych dla produktów leczniczych zwierających substancje czynne: octreotidum i lanreotidum. Wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystosci oceniającej zasadność: - utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej; - utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej; - utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.841.2018.JKB; 30.11.2018
Pismem znak PLR.4604.841.2018.1.JKB z dn. 10.01.2019 r. zmodyfikowano treść zlecenia oraz termin przygotowania materiałów analitycznych (do 30 stycznia 2019 r.). Myślnik drugi zlecenia powinien mieć brzmienie: - utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utworzenie wspólnej grupy limitowej dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych,opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.22.2018
(Dodano: 28.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 26/2019 do zlecenia 214/2018
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia BP.4320.3.2019.MP do zlecenia 214/2018
(Dodano: 06.02.2019 r.)

go to zlecenie