Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program profilaktyki chorób naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69)". Problem zdrowotny: choroby naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69), w szczególności udar mózgu.

Wskazanie:

choroby naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69), w szczególności udar mózgu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 6 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9081.60.2018.JI; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 211/2020 do zlecenia 227/2018
(Dodano: 03.09.2020 r.)

go to zlecenie