Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 120 mg, 90 tabl., EAN: 8430308130574; Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 120 mg, 180 tabl., EAN: 8430308130567; Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 30 mg, 42 tabl., EAN: 8430308130581, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Wskazanie:

leczenie dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3880.2018.KZ; PLR.4600.3881.2018.KZ; PLR.4600.3882.2018.KZ; 04.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 5/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 5/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 5/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 5/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 5/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 5/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 5/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 5/2019, analiza OT.4330.1.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku leku Skilarence (fumaran dimetylu) w leczeniu dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Anita Chmielińska
  Almirall SA

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 24/2019 do zlecenia 5/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2019 do zlecenia 5/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie