Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii, dotyczącej populacji pacjentów, leczonych lekiem Zytiga (abirateroni acetas) w ramach programu lekowego: B.56 "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)" po wprowadzeniu zmiany w zapisach treści programu lekowego. Podlegająca oceniemodyfikacja polega na usunięciu zapisu w pkt. 1.1. ppkt 5) w brzmieniu: "stopień złośliwości wg sumy Gleasona

Wskazanie:

leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.846.2018.MN; 10.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 20/2019 do zlecenia 7/2019
(Dodano: 31.01.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.1.2019
(Dodano: 15.05.2019 r.)

go to zlecenie