Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mylotarg, gemtuzumab ozogamycin, proszek do sporządzania koncentratu, ampułka à 5 mg, we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5684.2018.1.AK; 11.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

p>hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.2.2019
(Dodano: 29.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 27/2019 do zlecenia 4/2019
(Dodano: 08.02.2019 r.)

hrhr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 7/2019 do zlecenia 8/2019
(Dodano: 19.02.2019 r.)

go to zlecenie