Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 56 kaps., EAN: 5909991353995; Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 112 kaps., EAN: 5909991341527, w ramach programu lekowego: "Modostauryna w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: C92.0)"

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3255.2018.10.AP; PLR.4600.3256.2018.10.AP; 17.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 10/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 10/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 10/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 10/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 10/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 10/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 10/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.1.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Rydapt (midostauryna) w ramach programu lekowego: „Midostauryna w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ICD 10 C92.0)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Sebastian Bojków (Novartis Poland Sp. z o. o.)

  pdf 01

  Uwaga 1, rozdział 4.1.3.2. do str. 28:
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowania AWA.
  Uwaga 2, rozdział 4.1.3.2. do str. 28:
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowania AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 23/2019 do zlecenia 10/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 21/2019 do zlecenia 10/2019
  (Dodano: 09.04.2019 r.)

  go to zlecenie