Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutinibum, kapsułki twarde, 140 mg, 90 kaps., EAN: 5909991195137, w ramach programu lekowego: "B.92: Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)"

Wskazanie:

przewlekła białaczka imfocytowa (ICD-10: C91.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2989.2018.15.AP; 17.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 17/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 17/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 17/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 17/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 17/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 17/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 17/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 17/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.2.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Imbruvica (ibrutynib) w programie lekowym: "Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Justyna Kozińska

  pdf 01

  Ekspert odniósł się do wytycznych klinicznych oraz skuteczności leku Imbruvica we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA

  2.

  Iwona Hus

  pdf 01

  Ekspert odniósł się do wytycznych klinicznych oraz skuteczności leku Imbruvica we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA

  3.

  Katarzyna Martys – Janssen Cilag

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT

  4.

  Ewa Łuksza

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  5.

  Jarosław Czyż

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  6.

  Olga Czabak

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  7.

  Paweł Bernatowicz

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  8.

  Natalia Leończuk

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  9.

  Marcin Olszewski

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  10.

  Jolanta Oleksiuk

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 25/2019 do zlecenia 17/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 23/2019 do zlecenia 17/2019
  (Dodano: 09.04.2019 r.)

  go to zlecenie