Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, fiolka à 14 ml, we wskazaniu: leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6262.2018.1.SK; 30.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.10.2019
(Dodano: 11.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 53/2019 do zlecenia 24/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 13/2019 do zlecenia 24/2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

go to zlecenie