Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10mg/ml, we wskazaniu: czerniak skóry w III stopniu zaawansowania (ICD-10: C43), po radykalnej resekcji, leczenie uzupełniające w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

czerniak skóry w III stopniu zaawansowania (ICD-10: C43), po radykalnej resekcji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5628.2018.1.AB; 08.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 58/2019 do zlecenia 31/2019
(Dodano: 07.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 17/2019 do zlecenia 31/2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.14.2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)

go to zlecenie