Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trisenox, arsenium trioxide, roztwór, ampułka à 10 mg/10 ml we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4) w ramach leczenia indukującego remisję u pacjenta z bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4) w ramach leczenia indukującego remisję u pacjenta z bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4502.2018.2.AK; 14.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.17.2019
(Dodano: 06.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 60/2019 do zlecenia 33/2019
(Dodano: 14.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 18/2019 do zlecenia 33/2019
(Dodano: 18.03.2019 r.)

go to zlecenie