Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elvanse, Lisdexamfetamini dimesilas, kapsułki twarde, 30 mg, 30, kaps., EAN: 5060147021318; Elvanse, Lisdexamfetamini dimesilas, kapsułki twarde, 50 mg, 30, kaps., EAN: 5060147021325; Elvanse, Lisdexamfetamini dimesilas, kapsułki twarde, 70 mg, 30, kaps., EAN: 5060147021332, we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze leczenie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych

Wskazanie:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze leczenie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4361.2018.5.KK; PLR.4600.4360.2018.5.KK; PLR.4600.4362.2018.5.KK; 21.02.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 39/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 39/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 39/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 39/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 39/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 39/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 maja 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 39/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.8.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Elvanse (lisdexamfetamini dimesilas), kapsułki twarde, 30 mg, 30, kaps., EAN 5060147021318; kapsułki twarde, 50 mg, 30, kaps., EAN 5060147021325; kapsułki twarde, 70 mg, 30, kaps., EAN 5060147021332 we wskazaniu: „zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia, u których wcześniejsze leczenie metylofenidatem nie przyniosło oczekiwanych korzyści klinicznych”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Iwona Kuter

  pdf 01

  Uwaga 1
  Uwaga dotycząca opisu niezgodności definicji interwencji „kompleksowego programu lekowego” z założeniami przedłożonych analiz. Brak wpływu na zmianę wnioskowania z AWA.

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 34/2019 do zlecenia 39/2019
  (Dodano: 15.05.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 36/2019 do zlecenia 39/2018
  (Dodano: 20.05.2019 r.)

  go to zlecenie