Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dacogen, decytabinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9 / C92.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9 / C92.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1956.2019.1.AK; 23.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.35.2019
(Dodano: 21.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 134/2019 do zlecenia 84/2019
(Dodano: 24.05.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 40/2019 do zlecenia 84/2019
(Dodano: 24.06.2019 r.)

 

hrgo to zlecenie