Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, dotyczących zmian w programach lekowych: "Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (ICD-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3)"; "Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (ICD-10: G80)"

Wskazanie:

Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (ICD-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3); Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (ICD-10: G80)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.527.2019.PB; 15.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 218/2019 do zlecenia 94/2019
(Dodano: 23.07.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.5.2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)

go to zlecenie