Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, wenetoklaks, kapsułki twarde à 10 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjenta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjenta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2092.2019.1.AB; 29.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.41.2019
(Dodano: 17.06.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 158/2019 do zlecenia 120/2019
(Dodano: 28.06.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 47/2019 do zlecenia 120/2019
(Dodano: 09.08.2019 r.) go to zlecenie