Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kineret, anakinra, roztwór do iniekcji, ampułkostrzykawka à 100 mg/0,67 ml, we wskazaniu: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: M08.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: M08.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2944.2019.AK; 14.06.2019
Pismem znak: PLR.46434.2944.2019.3.AK z dnia 25.06.2019 r. zmieniono wskazanie na: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 208/2019 do zlecenia 130/2019
(Dodano: 16.07.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.47.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 52/2019 do zlecenia 130/2019
(Dodano: 01.10.2019 r.)

go to zlecenie