Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alunbrig, brigatinib, tabletki powlekane, 90 mg, 28, tabletki EAN: 07046260649637; Alunbrig, brigatinib, tabletki powlekane, 180 mg, 28, tabletki EAN: 07046261705349, Alunbrig, brigatinib, tabletki powlekane, 90 mg, 7, tabletki EAN: 07046261113250, w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.201.2019.PB.IV; PLR.4600.200.2019.PB.IV; PLR.4600.199.2019.PB.IV; 14.06.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

hr

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 132/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 132/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 132/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 132/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 132/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 132/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.08.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 132/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.35.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Alunbrig (brygatynib) w ramach programu lekowego ,,Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)’’

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dorota Deleżyńska Takeda Pharma Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdział 4.1.4 Str. 24 oraz Rozdz. 4.2.1.1 Str. 26-28 Tabela 15. Tabela 16. Tabela 17. Tabela 18.]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy weryfikacyjnej.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 77/2019 do zlecenia 132/2019
  (Dodano: 03.09.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 75/2019 do zlecenia 132/2019
  (Dodano: 06.09.2019 r.)

  go to zlecenie