Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tarceva (erlotynib) we wskazaniu: gruczolakorak płuca (EGFR - dodatni) (ICD-10: C34.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

gruczolakorak płuca (EGFR - dodatni) (ICD-10: C34.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2526.2019.1.AB; 08.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.55.2019
(Dodano: 01.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 231/2019 do zlecenia 145/2019
(Dodano: 07.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 62/2019 do zlecenia 145/2019
(Dodano: 06.09.2019 r.)

go to zlecenie