Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowania opinii ws. zasadności wprowadzenia zmian dotyczących ujednolicenia oceny monitorowania oraz skuteczności leczenia po 4 i 7 miesiącach zamiast po 3 i 6 miesiącach dla wszystkich leków w programie lekowym B.35 "Lecznie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)"

Wskazanie:

Lecznie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.669.2019.KŻ; 09.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.13.2019
(Dodano: 19.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 219/2019 do zlecenia 149/2019
(Dodano: 23.07.2019 r.)

go to zlecenie