Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto, Blinatumomab, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, fiolka à 38,5 µg

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B typu common PH- - leczenie choroby resztkowej (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2899.2019.1.AK; 24.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.61.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 233/2019 do zlecenia 160/2019
(Dodano: 07.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 64/2019 do zlecenia 160/2019
(Dodano: 09.08.2019 r.)

go to zlecenie