Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 40 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003954; Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 20 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003947; Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 60 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003961

Wskazanie:

Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4510.2018.16.PB; PLR.4600.4508.2018.13.PB; PLR.4600.4507.2018.13.PB; 02.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 172/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 172/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 172/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 172/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 172/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 172/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.10.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 172/2019

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 172/2019, analiza OT.4331.44.2019

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Cabometyx (kabozantynib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Otrzymane, opublikowane

1.

Magdalena Konarska
Ipsen Poland sp. z o.o.

pdf 01

Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 94/2019 do zlecenia 172/2019
  (Dodano: 31.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 92/2019 do zlecenia 172/2019
  (Dodano: 14.11.2019 r.)

  go to zlecenie