Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie analizy skutków finansowych związanych z włączeniem do programu polityki zdrowotnej pn.: "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021", produktów leczniczych Pifeltro (doravirine) oraz Delstrigo (doravirine/ lamivudine/ tenofovir disoproxil fumarate), które dotychczas nie były stosowane w leczeniu ARV w ramach realizacji programu

Wskazanie:

leczenie antyretrowirusowe osób z wirusem HIV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.404.5.2019.MB; 05.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.15.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 382/2019 do zlecenia 173/2019
(Dodano: 26.11.2019 r.)

go to zlecenie