Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4318.2019.AK; 14.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

 hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.71.2019
(Dodano: 23.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 285/2019 do zlecenia 179/2019
(Dodano: 11.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 74/2019 do zlecenia 179/2019
(Dodano: 29.10.2019 r.)

go to zlecenie