Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bavencio, avelumabum, koncentrat o sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1 fiol. Po 10 ml w ramach programu lekowego: "Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10: C44)"

Wskazanie:

Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10: C44)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.645.2019.IV.PB; 16.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 215/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 215/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 215/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 215/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 215/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 215/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 215/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.11.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 215/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 108/2019 do zlecenia 215/2019
  (Dodano: 04.12.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 106/2019 do zlecenia 215/2019
  (Dodano: 16.12.2019 r.)

  go to zlecenie