Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 420 mg, we wskazaniu: rak piersi HER2 z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako I linii leczenia systemowego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak piersi HER2 z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako I linii leczenia systemowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4923.2019.AK; 18.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.82.2019
(Dodano: 14.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 326/2019 do zlecenia 221/2019
(Dodano: 16.10.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 87/2019 do zlecenia 221/2019
(Dodano: 21.10.2019 r.)

go to zlecenie